Tuintips

Op ons tuinpark willen we graag het nationaal keurmerk tuinieren halen. Hoe kunnen we bijdragen aan een natuurlijke wijze van tuinieren? Op deze pagina willen we ingaan op de praktische kant van het natuurlijk tuinieren.
paars vierkantje onderwerpen

Zonder is Gezonder

Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in ons milieu. Daarom hebben wij als tuindersvereniging ook besloten om alleen bestrijdingsmiddelen toe te staan op De Hoge Weide mits deze op natuurlijke basis zijn en goedgekeurd zijn door de AVVN.

Het is goed mogelijk om met een beperkt arsenaal of zelfs zonder bestrijdingsmiddelen een mooie tuin aan te leggen en te onderhouden. De juiste informatie voor de verschillende planten en bomen is echter niet makkelijk te vinden. Op www.zonderisgezonder.be kunt u alle informatie vinden over ziekten, plagen en onkruid per plant- en boomsoort.

Meer informatie

terug  terug naar boven

Maak uw tuin winterklaar!

Hoewel oktober en november ons vaak als toegift nog een korte nazomer geven, is het toch verstandig om uw tuin in deze maanden volledig winterklaar te maken. In deze periode kan de (nacht)vorst al behoorlijk toeslaan. Met een aantal maatregelen kan uw tuin de winter goed aan. Wanneer het weer het toe laat valt er voor de ware tuinliefhebber zelfs in de herfst en winter altijd wel iets te genieten of aan te pakken. De tuin kan er immers nog prachtig bij staan, met die laatste nazomer bloeiers.

Siertuin


Moestuin


Composthoop

Als u al het gezonde tuinafval composteert, heeft u in het voorjaar compost voor een goed start. Dit houdt wel in dat ook in de winter u een aantal keren uw composthoop dient na te lopen.

Groenbemesting

Tot eind september kunt u op de leeg gekomen bedden groenbemesters zaaien. Deze zorgen ervoor dat de voedingsstoffen die nog inde bodem zitten vast worden gehouden door het verwerken in een later stadium van de groenbemesters in het bed. De zaadhandel heeft diverse mengsels in de aanbieding. Op basis van uw wensen kunnen zij u adviseren welke groenbemesters geschikt zijn.

Gereedschap

Als uw tuin winterklaar is gemaakt, maakt u het gereedschap wat u niet meer nodig hebt schoon. Verwijder zoveel mogelijk evt. roestaanslag en vet ze in en bewaar ze droog. Onscherp geworden gereedschappen kunt u laten slijpen.

terug  terug naar boven

De bodem en bodemleven

De bodem waarop alles groeit is de basis van de tuin. Bij het aanleggen en onderhouden van een tuin is het belangrijk om aandacht te besteden aan een goede bodem. In en onder de grond doen talloze organismen nuttig werk. De regenworm is zo'n organisme. Hij trekt allerlei plantaardig materiaal de grond in, eet dit op en laat zijn uitwerpselen als hoopjes tussen de planten achter. De wormen graven gangetjes en zorgen zo voor een betere structuur van de grond. Ook pissebedden en slakken doen goed werk. Ze zetten organisch materiaal om in meststoffen die goed zijn voor planten. Behalve deze bekende tuinbewoners doen schimmels en bacteriën ook prima werk.

Imiteer de natuur

Spitten en frezen is in een bestaande tuin niet altijd zinvol. Het verstoort het bodemleven. Door het omzetten van de grond belandt de bovenste vruchtbare laag onderop. Spitten en frezen kan nuttig zijn bij de aanleg van een nieuwe tuin. In een eenmaal aangelegde tuin is het bodemleven belangrijk. Probeer het bodemleven zo min mogelijk te verstoren. Een goed bodemleven kunnen we stimuleren door organische stoffen toe te voegen. Breng compost aan en laat afgevallen blad gerust liggen. Imiteer de natuur in eigen tuin.

Bemesten

Extra bemesting is nuttig in de moestuin. Door het fruit en groente van de tuin te halen, verstoren we de natuurlijke kringloop. De tekorten die ontstaan, kunnen we het best in organische meststoffen weer toevoegen.

Composteren

De compostgroep is hard aan het werk om te proberen zoveel mogelijk organisch afval op het complex te behouden. Waarom doen ze dat eigenlijk? Ella Huisman geeft uitleg.

Alleen maar voordelen

Compost is het resultaat van een natuurlijk proces waarbij micro-organismen ervoor zorgen dat resten van planten, groenten en fruit worden omgezet in een waardevolle voedingsbron voor andere planten. Compost heeft interessante eigenschappen op de langere termijn. Nadat het in de grond is getrokken, verandert het de structuur ervan. De bodem wordt lichter en water wordt beter vastgehouden. De voedingsstoffen worden langer bewaard en geleidelijker aan de planten vrijgegeven. Planten die in een compostrijke bodem staan zijn sterker en gezonder. Daardoor zijn ze minder vatbaar voor ziekten. Het mooie is: de ingrediënten voor compost komen vanzelf beschikbaar.

Zelf aan de slag

Er zijn al veel leden die dit zelf al hebben ondervonden en die hun eigen compost maken. Het kost slechts drie vierkante meter aan oppervlakte en levert heel veel op. De compostgroep wil iedereen uitnodigen om zelf bladafval en kleine takjes te composteren op de eigen tuin.

Er zijn vier systemen om te composteren

Omdat voor de beginnende composteerder op onze tuin het halfopen systeem het meeste geschikt is, leggen we deze methode uit.

Zelf compost maken

Zoek een plek die goed toegankelijk is, uit de wind en niet in de volle zon. Maak een bak van één kubieke meter van pallets, van gaas met palen, of van gevlochten wilgentenen. Doe onder in de bak een laag grof materiaal zoals takken of grove bloemstengels. Vul de bak met organische materialen zoals plantenresten en kleine takjes.

Gebruik afval van verschillend materiaal

Een goede variatie van die twee stoffen bevordert de broeiwerking en zorgt voor de juiste verhouding van zuurstof en vocht in de compost. Als de bak vol is kunt u beter een tweede compostbak in gebruik nemen. Laat de eerste bak rusten en dek hem eventueel af.

Zorg dat de hoop altijd voldoende vochtig blijft: als je een handvol compost oppakt moet er nog een druppel water uitkomen. Ten slotte: Zorg voor voldoende lucht. De zijkanten van de vak mogen niet dicht zijn en het omscheppen van compost van de ene bak in de andere versnelt het composteringsproces.

Wel bij het compost


Beperkt houdt in: niet vaker dan eens per week een portie toevoegen.

Niet bij het compost


terug  terug naar boven

Onkruid bestrijden

Op een natuurlijke manier onkruid bestrijden, hoe doe je dat nu eigenlijk? Voor het gemak hebben we nu over ongewenste planten, zoals kweekgras, zuring en brandnetel. De vraag wanneer een plant onkruid is, bewaren we voor later.

Zaadonkruiden en wortelonkruiden

Voorkom de verspreiding van zaden door de planten geen rijp zaad te laten maken. Als het rijpe zaad valt, dan zal de plant zich weer opnieuw uitzaaien en daarmee begint het cyclus opnieuw. Haal van wortelonkruiden zoals zuring, de wortel zoveel mogelijk weg. Put de plant vervolgens uit door hem iedere keer, als de plant bovengronds komt, af te schoffelen. Uiteindelijk win je dit gevecht. Op ons complex komt ook veel kweekgras voor. Dit onkruid met lange witte wortels moet volledig verwijderd worden. Als je spit of vreest dan hak je de wortel in stukjes en zo kan elk wortelstukje op zich weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Bij kweek gras is een spitvork handig om de wortels te verwijderen. Brandnetel maakt juist oppervlakkige wortels en die kan je makkelijk met de hand verwijderen.

Grond afdekken of groenbemesters zaaien

Als je een stuk grond lange tijd niet gebruikt, kan je kiezen om de planten te maaien of de grond af te dekken. Maaien spreekt voor zich maar afdekken kan je op verschillende manieren doen. Met worteldoek of plastic krijgt onkruid geen kans. Maar voor het bodemleven is het door gebrek aan licht en lucht funest. De grond voor korte tijd bedekken met karton zie je steeds vaker. Het karton verteert naar verloop van tijd. De grond mulchen is ook een prima oplossing. Bedek de grond met een flinke laag stro, blad of compost. Vul wel regelematig opnieuw aan, want deze mulchlaag verteert. Maar denk er ook eens aan een groenbemesters, zoals winterrogge of klaver. In de herfst zaai je winterrogge en in het volgende voorjaar spit je de rogge onder. Doe je langere tijd niets met een stuk grond, zaai dan klaver. Klaver is een stikstofbinder en zal de grond na omspitten verrijken met stikstof. De grond is dan goed bemest voor groenteteelt.

Brandnetels voor vlinders

Ben je toch een stukje met brandnetels vergeten? Geen probleem. Vlinders zoals de dagpauwoog en de kleine vos zullen je dankbaar zijn. De brandenetel is namelijk een waardplant: voedsel voor ruspen! Verwijder wel de toppen om rijp zaad (en boze buren) te voorkomen. En maak van de plant ook eens brandnetelgier. Laat brandnetelbladeren in een emmer water rotten en gebruik het als spuitmiddel tegen luizen. En brandnetelgier is ook nog eens een bladbemester!

terug  terug naar boven

Water geven

terug  terug naar boven

Opruimen in de tuin

In de herfst, als de dagen korter worden, de nachten kouder en de groei uit de tuin beginnen we op te ruimen. We maken veel bedden in de groentetuin leeg en straks kunnen we weer struiken en bomen snoeien.
Gooi niet al het plantenmateriaal op de composthoop maar laat onder bomen en tussen struiken wat herfstblad liggen. In de winter vinden vogels tussen het blad hun voedsel, zoals spinnetjes en slakjes. Kikkers, padden of kleine watersalamanders vinden er plekje om te overwinteren. En misschien komt er wel een egel, die het blad kan gebruiken als vulling voor zijn nest.
Het snoeihout is op allerlei leuke manieren in de tuin te verwerken. Maak eens een takkenril. Zo’n ril is een aantrekkelijke plek voor insecten. En ieder jaar kunnen er nieuwe takken op omdat de onderste takken composteren en samengedrukt kunnen worden. Of maak voor de kinderen een wilgenhut, een avontuurlijke speelplek in eigen tuin. Het leukste van een wilgenhut is dat hij leeft. De takken groeien gewoon door. Dus ieder jaar moet ook de hut gesnoeid worden.