Natuurlijk tuinieren

In 2010 zijn we begonnen met het project Natuurlijk Tuinieren omdat we graag het keurmerk Natuurlijk Tuinieren willen halen. Op ons complex is aanleg van de tuin rond het verenigingsgebouw en het nieuwe maaibeleid voor de slootkanten een onderdeel van natuurlijk tuinieren. Verder kunt u zien dat er een voorzichtige start is gemaakt met de wilgentuin achter het verenigingsgebouw. Ook organiseren we leuke workshops over interessante onderwerpen in het kader van natuurlijk tuinieren.

Wat is nu eigenlijk natuurlijk tuinieren? De website van natuurlijk tuinieren omschrijft Natuurlijk Tuinieren als volgt;

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren.

Bij de aanleg van nieuwe stukken tuin, de thematuinen (vogelbosje, vlindertuin, voedselbanktuin, composttuin) en het algemeen beheer van ons park, wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. We krijgen daarvoor ook advies van Roos Broersen. Ook de openbare tuin achter het verenigingsgebouw is volgens het natuurlijk tuinieren aangelegd. Bekijk daar de wilgentuin, de paddenpoel, de prairietuin, het rotstuintje, het bijenhotel!

In 2013 kreeg het park drie stippen voor het beheer en in 2017 kwam daar een vierde stip bij!

Meer informatie over de manier waarop de Werkgroep Natuurlijk Beheer zijn werkzaamheden doet vindt u in het Voorlichtingsplan Werkgroep Natuurlijk Beheer 2017

Wie meer wil weten over de principes van Natuurlijk Tuinieren kan aan de rechtkant verschillende onderwerpen aanklikken of de site van de AVVN raadplegen.